Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest:

Firma Handlowo-Usługowa Instal-Goł
Andrzej Gołębiowski
Nowy Gołymin 15
06-420 Gołymin
NIP 566-153-51-72

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz podanych danych wynikających z kontekstu przesłanej wiadomości jedynie w celu kontynuacji korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane nie będą przekazywane innym niż to konieczne do prowadzenia korespondencji podmiotom przetwarzającym.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres do 24 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
  • 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.