Beton towarowy

Beton zwykły, towarowy

W klasach wytrzymałości: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37
we wszystkich klasach konsystencji od S1 do S4 z zachowaniem wymaganych klas ekspozycji.

Beton zwykły znajduje zastosowanie przy wznoszeniu wszelkich elementów konstrukcji takich jak:

 • ściany,
 • słupy,
 • stropy,
 • wieńce,
 • wypełnienia pustaków szalunkowych,
 • ławy, stopy i płyty fundamentowe (o ile ich wymiary nie wskazują na zastosowanie betonu monolitycznego),
 • inne.

Beton monolityczny

Beton ten wykorzystywany jest do wykonywania elementów o dużych wymiarach jak na przykład płyty fundamentowe. Do produkcji tego typu betonów używa się cementów o niskim cieple hydratacji* i kruszywa o większych wymiarach niż do standardowych betonów celem minimalizacji ryzyka powstania rys termicznych oraz zmniejszenia zjawiska skurczu betonu. Beton ten cechuje wysoka wodoszczelność i odporność na agresję chemiczną środowiska.

Beton posadzkowy

Stosuje się go przede wszystkim w sektorze przemysłowym. Charakteryzuje się obniżonym skurczem, niskim współczynnikiem w/c*, dużą odpornością na wydzielanie się wody z mieszaki betonowej w trakcie jej układania, a także dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych. W celu zwiększenia trwałości, utwardzenia warstwy górnej (roboczej) posadzki można w jej górną warstwę wetrzeć sypki utwardzacz lub nanieść żywicę. Posadzki produkowane są najczęściej w klasach wytrzymałości C20/25, C25/30, C30/37.

Beton drogowy i nawierzchniowy

Tego typu beton używany jest przy wykonywaniu elementów pracujących w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Projekt mieszanki betonowej i zastosowanie materiałów wsadowych o bardzo wysokich parametrach jakościowych czyni ten beton odpornym na oddziaływanie mrozu, środków odladzających, wody czy agresji chemicznej lub wywołanej ścieraniem.

Znajduje zastosowanie przy budowie:

 • dróg,
 • parkingów,
 • placów manewrowych,
 • nawierzchni stacji benzynowych,
 • ramp.

Beton mostowy

Podobnie jak beton nawierzchniowy, beton mostowy odporny jest na agresywne oddziaływanie środowiska. Cechują go takie parametry jak mrozoodporność, wodoszczelność i niska nasiąkliwość.

Wykonuje się z niego konstrukcje drogowe takie jak:

 • mosty,
 • wiadukty,
 • przepusty,
 • tunele,
 • konstrukcje oporowe,
 • przejazdy kolejowe,
 • estakady,
 • wszelkie elementy narażone na agresywne oddziaływanie środowiska (przede wszystkim na działanie mrozu).

Beton hydrotechniczny

Dobór odpowiednich składników pozwala uzyskać wymagane dla tego typu betonu cechy jak wysoka wodoszczelność i mrozoodporność, niski skurcz, odporność na ścieranie i kawitację*, a także na agresję chemiczną.

Wykorzystuje się go przy budowie:

 • oczyszczalni ścieków,
 • jazów,
 • tam,
 • zapór wodnych,
 • nabrzeży,
 • wszelkich budowli mających kontakt z wodą.

Beton kontraktorowy

Dzięki specjalnie zaprojektowanej mieszance betonowej jest używany do wykonywania takich elementów jak ściany szczelinowe czy pale fundamentowe. Charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością i wysoką wodoszczelnością.

Beton architektoniczny

Stosowany jest do wykonywania powierzchni dekoracyjnych, eksponowanych. Zapewnia uzyskanie gładkiej, równej powierzchni, wolnej od porów powietrznych i przebarwień.

Beton samozagęszczalny (SCC)

Charakteryzuje się bardzo wysoką urabialnością. Mieszanka betonowa samoczynnie się zagęszcza i szczelnie wypełnia szalunki bez konieczności wibrowania. Wykorzystywany jest do wykonywania elementów betonowych o bardzo skomplikowanych kształtach, również cienkościennych i z dużą ilością zbrojenia.

Stabilizacje i chude betony

Wykonuje się z nich:

 • podbudowy pomocnicze i zasadnicze nawierzchni drogowych,
 • podbudowy pod nawierzchnie dróg betonowych i asfaltowych o dużej nośności,
 • podbudowy pod nawierzchnie parkingów i placów manewrowych.

Podsypki cementowo-piaskowe

Stosowane są jako warstwy wyrównawcze pod elementy małej architektury takiej jak:

 • kostka brukowa,
 • krawężniki,
 • płyty chodnikowe,
 • korytka odwadniające.

Betony recepturowe

Betony, które produkujemy na podstawie receptur dostarczanych nam przez klientów.

Szeroka oferta naszej firmy sprawia, że każdy klient znajdzie u nas produkt jakiego potrzebuje i jakością, którego będzie z pewnością usatysfakcjonowany. Wykwalifikowani pracownicy firmy Krakbet dbają o to, aby współpraca z kontrahentami prowadzona była w sposób profesjonalny, z korzyścią dla obu stron.

* hydratacja – cement po zarobieniu z wodą ulega hydratacji czyli uwodnieniu. Ilość wody niezbędna do hydratacji cementu waha się od 20 do 25% jego masy.

* współczynnik w/c – stosunek ilości wody do cementu. Jego wartość wpływa bezpośrednio na jakość betonu. Niska wartość współczynnika wodno-cementowego (w/c) pozwala uzyskać betony wysokiej jakości.

* kawitacja – wyrywanie kruszywa i spoiwa z powierzchni betonu na skutek działania podciśnienia w strefie przystrumieniowej wody płynącej z dużą prędkością. Uszkodzenie charakterystyczne dla przelewów, bystrzy i elementów elektrowni wodnych.

Zadzwoń zapytaj o cenę wraz z transportem