Kruszywa

INSTAL-GOŁ oferuje w ciągłej sprzedaży następujące produkty:

  • kruszywa do betonu w asortymencie: 0/2 mm; 2/8 mm; 8/16 mm; 16-32,
  • kruszywa do zaprawy w asortymencie: 0/2 mm,
  • ziemia na podniesienie terenu,
  • ziemie przesiewana.

Zadzwoń zapytaj o cenę wraz z transportem

Uzyskany certyfikat w systemie 4, potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określone w zharmonizowanych normach:
PN-EN 12620 + A1:2010; „Kruszywa do betonu”