Płyty drogowe i pod gaz

Płyty drogowe

Płyty drogowe MON to prefabrykowane elementy żelbetowe, które mają zastosowanie tymczasowe m.in. w szybkiej budowie dróg dojazdowych stałych lub dróg tymczasowych np. na placach budów, utwardzenia placów, terenów podmokłych o niestabilnym gruncie, utwardzenia nawierzchni. Płyta drogowa idealnie nadaje się na parkingi , głównie pod sprzęt ciężki. Płyty drogowe mogą być używane w strefach ruchu kołowego oraz ruchu pieszego. Nasze płyty drogowe MON produkowane są w trzech wymiarach, zbrojone siatką.

Płyta betonowa MON do układania dróg tymczasowych i dojazdowych.

Nadają się do utwardzenia nawierzchni, na parkingi , pod sprzęt ciężki.

Płyta drogowa MON – Wymiar
300 x 100 x 15
300 x 150 x 15
300 x 130 x 15
300 x 400 x 15

Poniżej prezentujemy ceny płyt bez transportu i montażu
zadzwoń zapytaj o cenę wraz z transportem

Płyta pod gaz

PŁYTY FUNDAMENTOWE POD ZBIORNIKI GAZU PŁYNNEGO
Płyty fundamentowe PFG to żelbetowe płyty do montażu zbiorników gazu płynnego zasilających instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych.
Mają one zapewnić stabilność zbiornika i zabezpieczyć go przed przemieszczaniem się. Płyta służy do zamocowania zbiornika i instalacji uziemiającej.
Płyty odlewane są z betonu B25 (C 20/25).

Wytwarzane są w trzech odmianach:

  • pod zbiornik gazu o poj. do 2700 l
  • pod zbiornik gazu o poj. do 4850 l
  • pod zbiornik gazu o poj. do 6500 l

Wyroby spełniają wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 1992 - 1 -1 – Projektowanie konstrukcji z betonu oraz PN-EN 13369- Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu